Το ΚΚΕ προτείνει : Για τους υδάτινους πόρους

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα σε όλη τη χώρα με το ζήτημα του νερού είναι τεράστια. Τα προβλήματα έχουν αιτίες. Η ανεξέλεγκτη λειτουργία των χωματερών, με αποτέλεσμα τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Η υφαλμύρωση και η ανυπαρξία αποχετευτικών συστημάτων και βιολογικών καθαρισμών ακόμα και σε μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, η ρύπανση ακόμα και των ελάχιστων ποταμών στην Αττική που έχουν απομείνει (Κηφισός, Ασωπός και άλλα) και η μετατροπή τους σε οχετούς αποχέτευσης βιομηχανικών λυμάτων. Τα απαρχαιωμένα δίκτυα ύδρευσης πολλών πολεοδομικών συγκροτημάτων που έχουν σαν αποτέλεσμα οι απώλειες να φθάνουν στο 40% και πολλά από αυτά είναι και επικίνδυνα για τη δημόσια Υγεία, επειδή έχουν σωλήνες αμιάντου.Το ΚΚΕ σε πανελλαδικό επίπεδο διεκδικεί:

1. Τη δημιουργία ενός διαφορετικού, από το υπάρχον, θεσμικού πλαισίου που θα αντιμετωπίζει το νερό ως φυσικό πόρο που ανήκει στο λαό.

2. Σχεδιασμό και υλοποίηση όλων των αναγκαίων εγγειοβελτιωτικών και άλλων έργων υποδομής που θα αυξήσουν τη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων.

3. Καθορισμένες χρήσεις για τους υδάτινους πόρους με βάση τις λαϊκές και αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες της χώρας, μακριά από τις δεσμεύσεις και εξαρτήσεις που επιβάλλει η ΕΕ και το συμφέρον του μονοπωλιακού κεφαλαίου.

4. Συνολική διαχείριση των λεκανών απορροής των χειμάρρων και δασοτεχνικά – φυτοτεχνικά έργα σε όλη την υδρολογική λεκάνη. Αντιμετώπιση του χειμαρρικού προβλήματος της χώρας με αποτροπή της διάβρωσης και της συνολικής διευθέτησης των χειμάρρων.

5. Μέτρα προστασίας του νερού με μέτρα ορθολογικής χρήσης των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

6. Αμεση αντιμετώπιση των απωλειών από τα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης. Κατάλληλη μέθοδος άρδευσης κατά καλλιέργεια.

7. Προστασία των δασών και αναδασώσεις που ευνοούν τη συγκράτηση των νερών για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.

8. Κατασκευή μεγάλων έργων στις περιοχές που έχει εξαντληθεί ο υπόγειος και επιφανειακός υδροφόρος ορίζοντας στις αγροτικές περιοχές, αλλά και σε αστικές. Εκτός από τα μεγάλα έργα συγκέντρωσης και διάθεσης νερού να γίνουν μικρότερα αρδευτικά και εγγειοβελτιωτικά έργα.

Ειδικότερα για την Αττική διεκδικεί:1. Την επεξεργασία ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής, που θα αφορά στην έρευνα, στη χρήση, στην προστασία, στις χρήσεις και στην ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων αποθεμάτων στο σύνολο της επικράτειας και κατά υδατικό διαμέρισμα, όλες τις διαστάσεις του νερού (φυσικές, οικονομικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές) και τη μεταξύ τους δυναμική.

2. Την προστασία όλων των δασών της Αττικής, και σε όλη βεβαίως την Ελλάδα, την αναδάσωση όλων των καμένων εκτάσεων και την εκτέλεση από τις κρατικές υπηρεσίες των απαιτούμενων όρων ορεινής υδρονομίας για να εμπλουτιστούν οι υδροφορείς, να αποτραπούν οι πλημμύρες και οι διαβρώσεις εδαφών.

3. Την αναβάθμιση και προστασία όλων των υδροφόρων από αστικά και βιομηχανικά λύματα και την κατάργηση του ΠΔ της χούντας που χαρακτηρίζει τον Ασωπό αγωγό παροχέτευσης επεξεργασμένων λυμάτων εργοστασίων.

4. Τη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποσκλήρυνση των υφάλμυρων υδάτων και την αφαλάτωση για την εξασφάλιση των αυξανόμενων υδατικών αναγκών της Αττικής.

5. Τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης και την ένταξή τους στην κρατική ΕΥΔΑΠ, η οποία θα έχει ευθύνη διαχείρισης όλων των υδατικών πόρων της Αττικής.

Για τη Θεσσαλία, το ΚΚΕ προτείνει:

  • Την υλοποίηση των έργων εκτροπής του Ανω Ρου του Αχελώου, επανασύστασης της λίμνης Κάρλας, αξιοποίησης των νερών του Σμοκόβου και του Ταυρωπού, καθώς και την κατασκευή δεκάδων άλλων μικρών και μεγάλων φραγμάτων.
  • Να γίνουν άμεσα επιδιορθώσεις στα παλιά και να κατασκευαστούν νέα σύγχρονα δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, ώστε να περιοριστούν οι απώλειες νερού καθ’ οδόν.
  • Την άμεση καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ στο 100% των ζημιών στις καλλιέργειες από τη λειψυδρία.
  • Διευκόλυνση των πληγέντων παραγωγών από την ΑΤΕ σε νέα και παλαιά χρέη χωρίς επιβαρύνσεις.
  • Η ΔΕΗ να παρέχει ρεύμα στους αγρότες, ώστε να ποτίζουν όταν και όσο χρειάζεται τα χωράφια τους.
Αναρτήθηκε στις Θέσεις του ΚΚΕ, ΚΚΕ. Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Το ΚΚΕ προτείνει : Για τους υδάτινους πόρους
Αρέσει σε %d bloggers: