Οδηγίες για τους εκλογικούς αντιπροσώπους

Επιφορτισμένοι με το σημαντικό καθήκον της αποφυγής παραλείψεων και λαθών που μπορεί να αλλοιώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα είναι οι αντιπρόσωποι των κομμάτων που θα βρίσκονται στα εκλογικά τμήματα μέχρι να σφραγιστούν οι σάκοι. Ο εκλογικός αντιπρόσωπος πρέπει να γνωρίζει ότι για κάθε παραβίαση της διαδικασίας της ψηφοφορίας, που μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα σε βάρος του ΚΚΕ, μπορεί να υποβάλει έγγραφη ένσταση στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.Ο εκλογικός αντιπρόσωπος του ΚΚΕ θα πρέπει να ενημερωθεί εγκαίρως για το εκλογικό τμήμα στο οποίο έχει διοριστεί και να βρίσκεται εκεί από τις 6 το πρωί. Μαζί του πρέπει να έχει:

 • Το διορισμό του, που θα παραδώσει στο δικαστικό αντιπρόσωπο
 • Το βιβλιαράκι με τις οδηγίες
 • Κόλλες αναφοράς για να γράφει τις ενστάσεις, αν χρειαστεί να γίνουν
 • Την ταυτότητά του, για να μην καθυστερήσει όταν πάει να ψηφίσει
 • Το τηλέφωνο της Οργάνωσης και του αναπληρωτή του

Οι εκλογές διεξάγονται με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής. Αν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προσέλθουν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, μπορεί να διεξαγάγει τις εκλογές και μόνος του ο δικαστικός αντιπρόσωπος. Η παρουσία του εκλογικού αντιπροσώπου από νωρίς στο τμήμα είναι απαραίτητη γιατί μπορεί, ενδεχομένως, να υπάρξουν έκτακτες περιπτώσεις που απουσιάζουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές αυτών ή και μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί στο τμήμα μόνο ένα μέλος της εφορευτικής επιτροπής, αυτό διορίζει δύο από τους εκλογικούς αντιπροσώπους – και σε περίπτωση αδυναμίας έναν ψηφοφόρο – ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως η Κομματική Οργάνωση.

Πρώτο μέλημα τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο εκλογικός αντιπρόσωπος του ΚΚΕ, προσερχόμενος στο τμήμα, είναι να ελέγξει αν υπάρχουν αρκετά ψηφοδέλτια του Κόμματος. Αν δεν υπάρχουν αρκετά, φροντίζει μέσω της Οργάνωσης να σταλούν. Αν δεν υπάρχουν καθόλου, ζητά να μην αρχίσει η ψηφοφορία μέχρι να έρθουν και καλεί την εφορευτική επιτροπή να φροντίσει αμέσως να εφοδιάσει το εκλογικό τμήμα με τον αναγκαίο αριθμό ψηφοδελτίων. Αν ο εφοδιασμός δε γίνει έγκαιρα, τότε ζητά από την εφορευτική επιτροπή να συντάξει πρακτικό, το οποίο να βεβαιώνει την έλλειψη έντυπων ψηφοδελτίων του ΚΚΕ, το λόγο που, κατά τη γνώμη της, δημιουργήθηκε αυτή η έλλειψη, τον τρόπο που φρόντισε για ανεφοδιασμό με νέα έντυπα ψηφοδέλτια και το λόγο για τον οποίο δεν πραγματοποιήθηκε. Μετά τη σύνταξη του πρακτικού επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η συνέχιση της ψηφοφορίας, με λευκά ψηφοδέλτια.

Αν δεν ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία από την εφορευτική επιτροπή και ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία χωρίς ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, ο εκλογικός μας αντιπρόσωπος κάνει γραπτή ένσταση για παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας.

Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας ο εκλογικός αντιπρόσωπος οφείλει να ελέγξει ότι η κάλπη είναι άδεια και να παραβρεθεί στο σφράγισμά της. Επίσης, ότι ο χώρος στον οποίο ψηφίζουμε είναι πραγματικά αθέατος και υπάρχει τραπέζι και μπλε στυλό.

Κατά την ψηφοφορία ο εκλογικός αντιπρόσωπος αξιώνει, ελέγχει ή φροντίζει:

 • Να μην μπαινοβγαίνουν και να μην παραμένουν στο εκλογικό κατάστημα και στον περίβολο άτομα, οποιαδήποτε κι αν είναι, παρά μόνο για να ψηφίσουν. Δεν επιτρέπονται περισσότεροι από πέντε ψηφοφόροι στο εκλογικό κατάστημα
 • Να μην παραβρίσκεται ένοπλη δύναμη της αστυνομίας στον τόπο της ψηφοφορίας και γύρω απ’ αυτόν, παρά μόνο για τις ανάγκες φρούρησης
 • Να μην μπαίνουν και να μην πλησιάζουν το εκλογικό κατάστημα εκλογείς ή μη που φέρουν όπλο ή άλλο όργανο επίθεσης
 • Να ελέγχεται η ταυτότητα του εκλογέα από την εφορευτική επιτροπή
 • Να δίνεται στον ψηφοφόρο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ
 • Ελέγχει ότι ο φάκελος που ρίχνεται στην κάλπη είναι αυτός που πήρε από την εφορευτική επιτροπή, δηλαδή έχει τη σφραγίδα της, αλλά και τη μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου. Αλλιώς δεν επιτρέπεται να ριχτεί στην κάλπη
 • Να παραταθεί η ψηφοφορία μέχρι τις 9 το αργότερο, εφόσον υπάρχουν ψηφοφόροι έξω από το εκλογικό τμήμα

Αν ο εκλογικός αντιπρόσωπος διαπιστώσει παράβαση θα ζητήσει προφορικά επανόρθωση, αλλιώς θα κάνει έγγραφη ένσταση και θα καταχωρηθεί στα πρακτικά.

Ακυρα ψηφοδέλτια

Ακυρα είναι τα ψηφοδέλτια που δεν είναι έντυπα, ή που είναι γραμμένα με το χέρι. Επίσης, αν φέρουν διαγραφές ή προσθήκες που μαρτυρούν ότι έγιναν επίτηδες σαν διακριτικό γνώρισμα. Ακόμη, αν σε αυτά υπάρχουν λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις και σημάδια που παραβιάζουν το μυστικό της ψήφου. Ακυρα είναι, επίσης, τα ψηφοδέλτια με διαστάσεις, χρώμα ή τυπογραφική μελάνη που διαφέρουν από εκείνα που χορηγεί το δημόσιο. Στην περίπτωση που βρεθούν στο φάκελο δύο ψηφοδέλτια του ίδιου κόμματος ή διαφορετικών κομμάτων, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο.

Πρώτα πρέπει να γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων και μετά των σταυρών. Θα πρέπει να περιφρουρηθούν τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ από τυχόν σφαλερό χαρακτηρισμό τους ως άκυρων ή, αντίθετα, ο χαρακτηρισμός ως έγκυρου ξένου ψηφοδελτίου που είναι άκυρο.

Ακολούθως, ο εκλογικός αντιπρόσωπος αντιγράφει το πρακτικό των αποτελεσμάτων και πηγαίνει αμέσως στα γραφεία της Οργάνωσης και δίνει τα αποτελέσματα ή τηλεφωνεί.

Αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουν οι αντιπρόσωποι του Κόμματος που παρίστανται ενώπιον των Ειδικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών, στα Εφετεία της χώρας, όπου ανοίγονται οι φάκελοι των μεικτών εκλογικών τμημάτων των ετεροδημοτών.


 

Διευκρινίσεις προς τους ψηφοφόρους

Με την αστυνομική μας ταυτότητα, ακόμη κι αν είναι «κομμένη» και με το διαβατήριο, όχι όμως το δίπλωμα οδήγησης, ψηφίζουμε την Κυριακή, 16 Σεπτέμβρη. Στρατιωτικοί και γενικά όσοι υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας ψηφίζουν με την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.

Οσοι έχουν χάσει την ταυτότητά τους, θα μπορούν να βγάλουν νέα, ακόμη και το Σάββατο και την Κυριακή των εκλογών. Τα Γραφεία Ταυτοτήτων, το Σάββατο θα είναι ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, ενώ την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ, οπότε και λήγει η ψηφοφορία.

Αν για κάποιο λόγο τα στοιχεία του ψηφοφόρου, όπως αναγράφονται στον εκλογικό κατάλογο, δε συμπίπτουν με τα στοιχεία της αστυνομικής ή υπηρεσιακής του ταυτότητας, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τον δήμαρχο ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους. Δεν απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση αλλαγής δελτίου ταυτότητας. Οσοι, δηλαδή, εκλογείς έχουν βγάλει νέα ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες, ψηφίζουν κανονικά με αυτήν.

Γυναίκες εκλογείς που έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου τους, ενώ στο δελτίο ταυτότητας αναγράφονται με το πατρικό τους όνομα ή αντίστροφα, καθώς και αυτές που είχαν επίσης εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου τους και στη συνέχεια διαζεύχθηκαν και άλλαξαν το επώνυμό τους, χωρίς αντίστοιχη διόρθωση των στοιχείων τους στον εκλογικό κατάλογο, ψηφίζουν ως εξής: Με αντιπαραβολή των στοιχείων εκλογικού καταλόγου και αστυνομικής ταυτότητας. Αν με αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση, τότε θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες και με άλλα αποδεικτικά έγγραφα, όπως ληξιαρχική πράξη γάμου ή διαζευκτήριο.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ελληνες του εξωτερικού – πλην των λιποτακτών – που έρχονται στην Ελλάδα για να ψηφίσουν, απαλλάσσονται από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης μέχρι και την 7η Οκτώβρη 2007.

Χτες ο υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών Σπ. Φλογαΐτης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Παπούλια σχετικά με την πορεία της προετοιμασίας των εκλογών.

Advertisements
Αναρτήθηκε στις Εκλογές 2007, ΚΚΕ. Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οδηγίες για τους εκλογικούς αντιπροσώπους
Αρέσει σε %d bloggers: